Utredning og behandling

Utredning og behandling
  • Intro
  • Video
0% Gjennomført
1 av 2

Det er legen som er ansvarlig for å diagnostisere. Ved mistanke om PPA bør man kontakte fastlegen sin. Ved behov vil fastlegen henvise videre til spesialisthelsetjenesten. Det finnes ingen behandling som kan kurere PPA. Noen kan ha nytte av medisiner som bremser utviklingen.

Personer med PPA bør henvises til logoped. I denne videoen får du vite mer om utredning og behandling.