Ulike typer primær progressiv afasi

Ulike typer PPA
  • Intro
  • Video
0% Gjennomført
1 av 2

Det er vanlig å dele PPA inn i tre varianter. Det er ikke alltid et klart skille mellom de ulike variantene. Når man ikke passer inn i ‘en enkelt variant blir dette noen ganger beskrevet som blandet PPA. I dette foredraget får du vite mer om de ulike typene.