Primær progressiv afasi (PPA)

Afasi oppstår oftest plutselig etter hjerneslag eller andre hjerneskader. Det forekommer også andre årsaker til afasi, med symptomer som øker over tid. Årsaken er som regel en hjernesykdom, hvor man ser gradvis økende celledød i hjernen, såkalt degenerativ hjernesykdom. Den vanligste degenerative hjernesykdommen er Alzheimers sykdom, som fører til demens, men det finnes flere andre slike sykdommer. Noen ganger kan det første symptomet være en språkforstyrrelse, og dette kaller man primær progressiv afasi.

Primær progressiv afasi (PPA) er altså  en gradvis svekkelse av språkfunksjonen som følge av degenerativ hjernesykdom. 

På denne siden finner du to videoforelesninger som handler om ulike typer primær progressiv afasi og utredning / behandling.

Forelesere er Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved Hukommelsesklinikken OUS, Geriatrisk avdeling, Monica I. Norvik logoped MNLL, Statped/UiO Institutt for lingvistiske og nordiske studier og Ingvild E. Winsnes, logoped MNLL, Statped.

Ulike typer primær progressiv afasi

Det er vanlig å dele PPA inn i tre varianter. Det er ikke alltid et klart skille mellom de ulike variantene. Når man ikke passer inn i en enkelt variant blir dette noen ganger beskrevet som blandet PPA.

I dette foredraget får du vite mer om de ulike typene.

utredning og behandling

Det er legen som er ansvarlig for å diagnostisere. Ved mistanke om PPA bør man kontakte fastlegen sin. Ved behov vil fastlegen henvise videre til spesialisthelsetjenesten. Det fines ingen behandling som kan kurere PPA. Noen kan ha nytte av medisiner som bremser utviklingen.

Personer med PPA bør henvises til logoped. I denne videoen får du vite mer om utredning og behandling.